Sollicitatieformulier Den Bakker Bedrijven

 

                                              

 

 

Persoonlijke gegevens

 

Achternaam

 

Adres

 

Voornamen

 

Postcode

 

Roepnaam

 

Woonplaats

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Geboorteplaats

 

Mobiel nummer

 

Nationaliteit

 

Sofinummer

 

Emailadres

 

Bankrekeningnummer

 

 

Geslacht                       5 man          5 vrouw

Burgerlijke staat             5 gehuwd      5 ongehuwd     5 samenwonend        5 weduwe(naar)

Kinderen                       5 nee           5 ja, aantal ______________

Rijbewijs                       5 A              5 B                 5 C              5 D         5 E

 

 

Opleiding

 

Soort opleiding

 

Niveau v.d. opleiding

 

Periode van

 

tot

 

Diploma behaald in

 

 

Soort opleiding

 

Niveau v.d. opleiding

 

Periode van

 

tot

 

Diploma behaald in

 

 

Soort opleiding

 

Niveau v.d. opleiding

 

Periode van

 

tot

 

Diploma behaald in

 

 

Soort opleiding

 

Niveau v.d. opleiding

 

Periode van

 

tot

 

Diploma behaald in

 

 

Vakkenpakket laatst genoten en afgeronde opleiding

 

Volgt u momenteel een studie?  5 nee  5 ja, welke?

 

 

Werkervaring

 

Huidige werkgever

 

te

 

Functie

 

vanaf

 

Is deze werkgever tevens referentie?

⃝ nee   ⃝ ja, contactpersoon

 

 

Opzegtermijn    5 nee    5 ja

 

Aantal maanden:

 

 

 

Laatste drie werkgevers:

Organisatie

 

te

 

Functie

 

Periode van

       -       -     

tot

       -       -     

Referentie

 

Telefoon

 

Reden vertrek

 

 

 

 

 

Organisatie

 

te

 

Functie

 

Periode van

       -       -     

tot

       -       -     

Referentie

 

Telefoon

 

Reden vertrek

 

 

 

 

 

Organisatie

 

te

 

Functie

 

Periode van

       -       -     

tot

       -       -     

Referentie

 

Telefoon

 

Reden vertrek

 

 

 

 

 

Functiespecifieke informatie

 

Welke werkzaamheden hebben uw bijzondere belangstelling?

 

 

 

Overige ervaring?

 

 

 

Hoeveel uur per week bent u beschikbaar?

5 overdag        5 ‘s avonds

 

 

Motivatie

 

Wat is de reden van uw sollicitatie?

 

 

 

Hoe ziet u uw loopbaan voor de komende vijf jaar?

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 

 

 

 

Huidige arbeidsvoorwaarden

 

Gewenste arbeidsvoorwaarden

Salaris bruto per maand op full-time basis

 

 

 

Pensioenopbouw

 

€ ………..per maand waarvan

   …….  % wg        …….%wn

 

€ ………..per maand waarvan

   …….  % wg        …….%wn

 

Winstdeling/13e maand

 

5 nee    5 ja

 

 

Onkostenvergoeding

 

€ ………..per maand

 

 

Huidige Bedrijfsauto      

 

5 nee    5 ja, merk en type

 

 

                                                                                 

 

Overige

 

Heeft u nog andere sollicitaties lopen?

5 nee

5ja

 

Bent u ooit in aanraking geweest met politie en/of justitie?

5 nee

5ja

 

Zo ja, wat was de reden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er sprake van een non-concurrentiebeding in uw huidige contract?

5 nee

5ja

Is er sprake van een geheimhoudingsclausule in uw huidige contract?

5 nee

5ja

Verricht uw vrijwilligerswerk?

5 nee

5ja, welk?

 

Hobby’s / vrijetijdsbesteding?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart hierbij toestemming te geven aan Den Bakker Bedrijven te Hellevoetsluis tot het uitvoeren van een screening met betrekking tot zijn achtergronden en arbeids­verleden. Tevens verleent hij/zij toestemming om zijn persoonsgegevens, diploma’s en getuigschriften te verifiëren bij de instanties die deze gegevens beheren.

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te _________________op __________________

 

 

 

____________________________

(naam in blokletters)

 

 

 

 

 

 

(handtekening)